Przejdź do głównej treści

Multi Cards

Komponent ISLE, który pozwala na tworzenie i kontrolowanie wielu przerzucalnych kart (np. w grze "Pamięć").

Opcje

  • animation | object: jeśli jest ustawiony, komponent używa animacji wejściowej; obiekt zawiera nazwę (jak skalowanie zwierząt) i czas trwania (jak 1,7s = 1,7 sekundy). Default: {}.
  • memory | boolean: czy włączyć tryb gry pamięciowej, w której trzeba dopasować pary podanych wartości. Default: none.
  • onChange | function: funkcja, która otrzymuje matrycę z odwracanych kart. Default: onChange() {}.
  • onMemoryComplete | function: wywołanie zwrotne wywoływane, gdy gra pamięciowa jest zakończona. Default: onMemoryComplete() {}.
  • oneTime | boolean: wskazuje, czy proces przerzucania może zostać wykonany tylko raz. Default: false.
  • values | array<object>: wartości dla poszczególnych kart, wprowadzane w tablicy, która posiada pola wejściowe dla wartości z przodu i z tyłu. Taką wartością może być łańcuch, ale także pełnoprawny komponent ISLE. Default: [].
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
  • containerStyle | object: Styl CSS pojemników na karty. Default: {}.
  • frontStyle | object: Styl CSS frontu karty. Default: {}.
  • backStyle | object: Styl CSS tylnej strony kart. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined