Pāriet uz galveno saturu

Confidence Interval Coverage Normal

Mācību komponents, kas ilustrē normālā sadalījuma vidējās vērtības ticamības intervālu aptvērumu.

Iespējas

  • intro | (node|string): aizstāj noklusējuma (interaktīvo) ievadtekstu.. Default: none.
  • quartileNotation | boolean: kontrolē, vai kritiskās vērtības apakšindeksam izmantot alpha/2 vai tikai kritiskā.. Default: true.
  • sampleStats | boolean: kontrolē, vai, aprēķinot standartkļūdu, var pārslēgties starp izlases standartnovirzes vai zināmās populācijas standartnovirzes izmantošanu.. Default: true.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined