Pāriet uz galveno saturu

Continuous CLT

Mācību komponents, kas ilustrē Centrālo robežu teorēmu (CLT) izvēlētam nepārtrauktam sadalījumam.

Iespējas

  • distributions | array<string>: statistisko sadalījumu izvēle ("vienmērīgs", "eksponenciāls" un/vai "normāls").. Default: [ 'uniform', 'exponential', 'normal' ].
  • samples | (array<number>|number): skaitļu masīvs vai viens skaitlis, kas apzīmē izlases lielumu, ko var iegūt.. Default: 25.
  • hideFormulas | boolean: kontrolē, vai komponenta tekstā slēpt formulas.. Default: false.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined