Премини към основното съдържание

Slider

Компонент, който показва своите деца в слайдшоу или въртележка.

Опции

 • title | (string|node): заглавие за слайдшоуто/въртележката, което да се показва в горната му част. Default: none.
 • dots | boolean: показване на точки в долната част за бързо преминаване към всеки слайд. Default: true.
 • fade | boolean: контролира дали се използва избледняване за преминаване между слайдовете. Default: false.
 • draggable | boolean: контролира дали потребителите могат да плъзгат слайдовете, за да навигират между тях.. Default: false.
 • pagination | string: дали да се показва странирането в горната, долната или и двете части. Default: 'bottom'`.
 • goto | number: Ако свойството е променено, компонентът преминава към слайда с избрания индекс. Default: 0.
 • infinite | boolean: контролира дали слайдшоуто да обгръща съдържанието си. Default: false.
 • interval | number: задава интервал от време за автоматична смяна на слайда. Default: none.
 • swipe | boolean: активира поведението на плъзгане/изтриване. Default: false.
 • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
 • onClick | function: обратна връзка, задействана при щракване върху бутоните следващ/предходен. Default: onClick() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined