Přeskočit na hlavní obsah

Slider

Komponenta, která zobrazuje své potomky v prezentaci nebo kolotoči.

Možnosti

 • title | (string|node): název pro prezentaci / kolotoč, který se zobrazí v jeho horní části.. Default: none.
 • dots | boolean: zobrazení bodů v dolní části pro rychlou navigaci na libovolný snímek.. Default: true.
 • fade | boolean: řídí, zda se pro přechod mezi snímky použije fading.. Default: false.
 • draggable | boolean: řídí, zda mohou uživatelé přetahovat snímky a pohybovat se mezi nimi.. Default: false.
 • pagination | string: zda se má stránkování zobrazovat buď na top, bottom, nebo both.. Default: 'bottom'.
 • goto | number: Pokud je vlastnost změněna, komponenta přejde na snímek s vybraným indexem.. Default: 0.
 • infinite | boolean: řídí, zda se má prezentace obtékat kolem svého obsahu.. Default: false.
 • interval | number: nastaví časový interval pro automatickou výměnu sklíček.. Default: none.
 • swipe | boolean: umožňuje chování při přetahování/otírání. Default: false.
 • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
 • onClick | function: zpětné volání vyvolané při kliknutí na tlačítka další/předchozí.. Default: onClick() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined