Skip to main content

Slider

Komponent, mis kuvab oma lapsi slaidiesituses või karussellis.

Valikud

 • title | (string|node): slaidiesitluse / karusselli pealkiri, mis kuvatakse selle ülaosas. Default: none.
 • dots | boolean: kuvatakse punkte allosas, et kiiresti liikuda mis tahes slaidi juurde. Default: true.
 • fade | boolean: kontrollib, kas slaidide vaheliseks üleminekuks kasutatakse fadingut.. Default: false.
 • draggable | boolean: kontrollib, kas kasutajad saavad slaidide vahel navigeerimiseks neid lohistada.. Default: false.
 • pagination | string: kas kuvada lehekülgede kaupa kas top, bottom või both.. Default: 'bottom'.
 • goto | number: Kui omadust muudetakse, hüppab komponent valitud indeksiga slaidi juurde.. Default: 0.
 • infinite | boolean: kontrollib, kas slaidiesitlus kerib ümber oma sisu.. Default: false.
 • interval | number: määrab automaatse slaidivahetuse ajaintervalli. Default: none.
 • swipe | boolean: võimaldab lohistamise/ pühkimise käitumist. Default: false.
 • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
 • onClick | function: callback, mis kutsutakse esile, kui vajutatakse nuppudele next/previous (järgmine/eelmine). Default: onClick() {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined