Премини към основното съдържание

File Question

Въпрос, който изисква от потребителя да качи файл.

Опции

 • question | (string|node): въпросът, който се показва в горната част на компонента с въпроси към файла. Default: ''.
 • hintPlacement | string: разположение на подсказките (или горе, ляво, дясно, или долу). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: указания за това как да отговорите на въпроса. Default: [].
 • feedback | boolean: контролира дали да се показват бутони за обратна връзка. Default: true.
 • chat | boolean: контролира дали елементът трябва да има интегриран чат. Default: false.
 • accept | string: списък с уникални файлови идентификатори, разделени със запетая, които се приемат от компонента (напр. "image/", ".pdf" или "audio/"). Default: '*/*'.
 • until | Date: времето, до което учениците трябва да могат да подават отговори. Default: none.
 • points | number: максимален брой точки, присъждани при класирането. Default: 10.
 • className | string: име на класа. Default: ''.
 • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
 • onChange | function: обратна връзка, която се извиква при получаване на файл. Default: onChange() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined