Премини към основното съдържание

Pages

Компонент за страниране на ISLE, който позволява на потребителя да преминава през поредица от страници.

Опции

  • activePage | number: активна страница. Default: 1.
  • disabled | boolean: контролира дали навигационната лента е активна или не. Default: false.
  • title | (string|node): изведено заглавие на контейнера за страници. Default: ''.
  • pagination | string: дали да се показва странирането в top, bottom или both. Default: 'top'.
  • size | string: размер на бутоните за страниране (или default, lg, или sm). Default: 'default'.
  • height | (number|string): максималната височина на контейнера. Ако вградената страница е по-висока, се добавя вертикална лента за превъртане. Default: none.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • onSelect | function: Функция, която се извиква при промяна на активната промяна. Получава новия индекс на активната страница като единствен параметър. Default: onSelect() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined