Przejdź do głównej treści

Slider

Element, który wyświetla swoje dzieci w pokazie slajdów lub na karuzeli.

Opcje

 • title | (string|node): tytuł pokazu slajdów / karuzeli, która ma być wyświetlana u góry. Default: none.
 • dots | boolean: Kropki na dole wyświetlacza pozwalają na szybką nawigację do dowolnego slajdu. Default: true.
 • fade | boolean: kontroluje, czy do przechodzenia między slajdami stosuje się blaknięcie. Default: false.
 • draggable | boolean: kontroluje, czy użytkownicy mogą przeciągać slajdy, aby nawigować między nimi. Default: false.
 • pagination | string: czy pokazywać paginację albo na "górze", "dole", albo na "obu". Default: 'bottom'.
 • goto | number: Jeśli właściwość zostanie zmieniona, komponent przeskakuje na slajd z wybranym indeksem. Default: 0.
 • infinite | boolean: kontroluje, czy pokaz slajdów owija się wokół jego zawartości. Default: false.
 • interval | number: ustawia przedział czasowy dla automatycznej zmiany slajdów. Default: none.
 • swipe | boolean: umożliwia zachowanie typu "przeciągnij i przesuń. Default: false.
 • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
 • onClick | function: wywołanie zwrotne po kliknięciu na następny/poprzedni przycisk. Default: onClick() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined