Pāriet uz galveno saturu

Slider

Sastāvdaļa, kas rāda savus bērnus slaidrādē vai karuseļa veidā.

Iespējas

 • title | (string|node): slaidšova/karuseļa virsraksts, kas tiks parādīts tā augšpusē.. Default: none.
 • dots | boolean: displeja punkti apakšā, lai ātri pārietu uz jebkuru slaidu.. Default: true.
 • fade | boolean: nosaka, vai pārejai starp diapozitīviem tiek izmantota fedings.. Default: false.
 • draggable | boolean: kontrolē, vai lietotāji var vilkt slaidus, lai pārvietotos starp tiem.. Default: false.
 • pagination | string: vai lappušu numerācija tiks parādīta top, bottom vai bottom.. Default: 'bottom'.
 • goto | number: Ja īpašība tiek mainīta, komponents pāriet uz slaidu ar izvēlēto indeksu.. Default: 0.
 • infinite | boolean: kontrolē, vai slaidšovs apvij savu saturu.. Default: false.
 • interval | number: nosaka laika intervālu automātiskai diapozitīvu maiņai.. Default: none.
 • swipe | boolean: ļauj vilkt/slaucīt. Default: false.
 • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
 • onClick | function: atsauces izsaukums, kas tiek izsaukts, noklikšķinot uz nākamās/priekšējās pogas.. Default: onClick() {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined