Премини към основното съдържание

Switch Components

Компонентът Switch позволява показването на един елемент от списък с няколко елемента. Потребителите могат да преминават през различните деца на тага Switch, като щракнат върху текущо показваното.

Опции

  • active | boolean: контролира дали превключвателят е активен или не. Default: true.
  • tooltip | string: подсказка за инструменти, показвана при преминаване с мишката над елемента на превключвателя. Default: none.
  • tooltipPos | string: разположение на подсказката за инструменти (top, right, left или bottom). Default: 'top'.
  • className | string: име на класа на ограждащия елемент span. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • onChange | function: обратна връзка, извикана при превключване на елементи. Получава като първи аргумент индекса на текущо показваното дете. Default: onChange() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined