Премини към основното съдържание

Decision Tree

Регресия и класификационни дървета.

Опции

  • data | object (required): обект от масиви със стойности. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): променлива на резултата. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): една или повече прогнозни променливи.. Default: none.
  • type | string (required): Класификация за категорични или Регресия за количествени резултати. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): масив от променливи в data, които са количествени. Default: none.
  • impurityMeasure | string: мярка за примеси (gini или entropy). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: праг на резултата за разделяне. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: максимална дълбочина на дървото. Default: 5.
  • minItemsCount | number: минимален брой наблюдения в листните възли. Default: 50.
  • onPredict | function: извикване на обратна връзка с обекта на модела при щракване върху бутона за предсказване. Default: none.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined