Overslaan naar hoofdinhoud

Slider

Een onderdeel dat zijn kinderen laat zien in een diashow of carrousel.

Opties

 • title | (string|node): titel voor de diashow / carrousel die bovenaan wordt getoond. Default: none.
 • dots | boolean: weergavepunten aan de onderkant om snel naar een willekeurige dia te kunnen navigeren. Default: true.
 • fade | boolean: controleert of het verbleken wordt gebruikt voor de overgang tussen de dia's. Default: false.
 • draggable | boolean: bepaalt of gebruikers de dia's kunnen verslepen om tussen de dia's te navigeren. Default: false.
 • pagination | string: om de paginering te laten zien op de top, bodem of beide'. Default: 'bottom'`.
 • goto | number: Als de eigenschap wordt gewijzigd, springt de component naar de slede met de geselecteerde index. Default: 0.
 • infinite | boolean: controleert of de diashow zich om de inhoud heen wikkelt. Default: false.
 • interval | number: stelt een tijdsinterval in voor een automatische diawisseling. Default: none.
 • swipe | boolean: maakt slepen/vegen mogelijk. Default: false.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onClick | function: terugroeping aangeroepen bij het klikken op de volgende/vorige knoppen. Default: onClick() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined