Премини към основното съдържание

Accordion

Компонент на акордеон, управляващ вертикални плъзгачи.

Опции

  • active | number: индекс на плъзгача, който ще се отвори в началото. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: дали може да се сгънат всички заглавия. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: масив от имена на заглавия. Default: none.
  • headerStyle | object: можете също така да зададете стил на лентите на заглавието. Default: none.
  • headerClassName | string: това отменя даденото име на класа на заглавията. Default: none.
  • onChange | function: обратна връзка, извикана с индекса на новия активен вертикален плъзгач. Default: onChange() {}.
  • className | string: име на класа за външния div. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове за външния div. Default: none.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined