Премини към основното съдържание

Free Text Survey

Компонент на ISLE за въпроси, при които отговорите на учениците трябва да се предоставят под формата на свободен текст. Това, което отличава този компонент от Въпрос със свободен текст, е фактът, че обобщените данни за групата се показват на всички в реално време.

Опции

  • question | (string|node): въпроса, който да зададете на учениците. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: контролира дали желаете да позволите на учениците да отговарят на анкетата многократно.. Default: false.
  • anonymous | boolean: контролира дали отговорите на учениците се събират анонимно.. Default: false.
  • rows | number: брой редове с текст в полето за въвеждане. Default: 4.
  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • onSubmit | function: функция за обратна връзка, извикана при подаване на отговор. Default: onSubmit() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined