Gå til hovedindhold

Slider

En komponent, der viser sine børn i et diasshow eller en karrusel.

Indstillinger

 • title | (string|node): titel for diasshowet/karrusellen, der skal vises øverst i toppen. Default: none.
 • dots | boolean: visning af prikker i bunden for hurtigt at navigere til et dias. Default: true.
 • fade | boolean: styrer, om der skal bruges fading til at skifte mellem dias. Default: false.
 • draggable | boolean: styrer, om brugerne kan trække i dias for at navigere mellem dem. Default: false.
 • pagination | string: om paginering skal vises enten øverst, nederst eller begge dele. Default: 'bottom'.
 • goto | number: Hvis egenskaben ændres, springer komponenten til diaset med det valgte indeks. Default: 0.
 • infinite | boolean: styrer, om diasshowet skal ombrydes omkring sit indhold. Default: false.
 • interval | number: indstiller et tidsinterval for et automatisk diasskifte. Default: none.
 • swipe | boolean: aktiverer træk/slæb-adfærd. Default: false.
 • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
 • onClick | function: callback, der påkaldes, når der klikkes på næste/forrige knapper. Default: onClick() {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined