Премини към основното съдържание

Checkbox Input

Компонент за въвеждане на квадратче за отметка. Може да се използва като част от табло за управление на ISLE или самостоятелно. В последния случай искате да обработвате промените чрез атрибута onChange или да обвържете стойността с глобална променлива чрез атрибута bind.

Опции

  • bind | string: име на глобалната променлива, към която ще бъде присвоена стойността на полето за отметка. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: булева стойност, указваща стойността по подразбиране на квадратчето за отметка. Default: false.
  • value | boolean: стойност на полето за отметка (за контролиран компонент). Default: none.
  • disabled | boolean: показва дали входът е активен или не. Default: false.
  • inline | boolean: указва дали квадратчето за отметка се показва inline. Default: false.
  • onChange | function: функция за обратно извикване, която да се задейства при щракване върху квадратчето за отметка. Функцията се извиква с текущата стойност на полето за отметка. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): текст, показван до квадратчето за отметка. Default: ''.
  • tooltip | string: текст, който се показва при преминаване над квадратчето за отметка. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: позиция на подсказката на бутона. Default: 'right'.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined