Премини към основното съдържание

Dashboard

Табло за управление за комбиниране на обработката на няколко полета за въвеждане на деца.

Опции

 • autoStart | boolean: ако е зададена стойност true, функцията onGenerate се изпълнява при стартиране със стойностите по подразбиране. Default: true.
 • autoUpdate | boolean: контролира дали функцията onGenerate да се извиква автоматично, когато едно от полетата за въвеждане на детето се промени.. Default: false.
 • description | (string|node): описание на таблото за управление. Default: ''.
 • disabled | boolean: контролира дали таблото за управление да бъде деактивирано. Default: false.
 • label | string: етикет на бутона. Default: none.
 • maxWidth | number: максимална ширина на таблото за управление. Default: 600.
 • className | string: име на класа. Default: ''.
 • bodyClassName | string: име на класа за тялото на картата. Default: 'd-grid gap-3'.
 • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
 • onGenerate | function: функция, която се извиква, когато се щракне върху бутона или се промени една от входните стойности на таблото за управление (ако autoUpdate е зададено на true). Функцията се извиква със стойностите на входните полета в реда, в който те са поставени в таблото за управление. Default: onGenerate() {}.
 • title | (string|node): заглавие на картата. Default: ''.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined