Премини към основното съдържание

Weather

Компонент за показване на актуалното време на определено място.

Опции

  • location | string: име на местоположението. Default: none.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined