Премини към основното съдържание

Causality Diagram

Учебен компонент, илюстриращ влиянието на объркващата променлива при оценка на причинно-следствената връзка между две променливи и на рандомизацията.

Опции

  • x | (string|node): наименование на обяснителната променлива. Default: 'Lights at Night'.
  • y | (string|node): име на променливата на отговора. Default: 'Child Myopia'.
  • z | (string|node): име на объркващата променлива. Default: 'Parental Myopia'.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined