Премини към основното съдържание

Panel

Компонент на картата.

Опции

 • className | string: Име на CSS клас. Default: ''.
 • header | (string|node): заглавие на панела. Default: none.
 • headerTag | string: таг, използван за заглавието на панела. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): колонтитул на панела. Default: none.
 • minimizable | boolean: дали панелът може да бъде сведен до минимум. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: контролира дали панелът да бъде минимизиран по подразбиране (приложимо само когато minimizable е зададено на true). Default: false.
 • fullscreen | boolean: дали панелът може да се използва на цял екран (само за инструктори). Default: false.
 • hideTooltip | string: подсказка за инструменти, показвана над бутона за скриване. Default: none.
 • trapFocus | boolean: дали да задържа фокуса на потребителя в панела. Default: false.
 • bodyStyle | object: CSS вградени стилове за тялото. Default: {}.
 • footerStyle | object: CSS вградени стилове за footer. Default: {}.
 • bodyClassName | string: Име на CSS клас за тялото. Default: ''.
 • footerClassName | string: Име на CSS клас за footer. Default: ''.
 • style | object: CSS вградени стилове за контейнер. Default: {}.
 • onHide | function: обратна връзка, задействана при натискане на бутона за затваряне. Default: none.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined