Премини към основното съдържание

IFrame

Компонент iFrame.

Опции

  • src | string (required): URL адрес на източника. Default: none.
  • fullscreen | boolean: контролира дали iFrame да се показва в пълноекранен режим.. Default: false.
  • title | string: Заглавие на iFrame. Default: 'An iFrame'.
  • width | number: Ширина на iFrame (в px). Default: 900.
  • height | number: Височина на iFrame (в px). Default: 600.
  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined