Премини към основното съдържание

Image

Компонент за показване на изображение.

Опции

 • src | string (required): местоположение на източника на изображение. Default: none.
 • alt | string: описание на изображението. Default: ''.
 • body | string: base64 кодирани данни на изображението. Default: none.
 • height | (number|string): височина на изображението (в px). Default: none.
 • width | (number|string): ширина на изображението (в px). Default: none.
 • inline | boolean: позволява изображението да бъде обградено с текст. Default: false.
 • id | string: идентификатор на компонент. Default: none.
 • showModal | boolean: контролира дали да се показва модален изглед на цял екран. Default: true.
 • className | string: име на класа. Default: ''.
 • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
 • onShare | function: обратна връзка, задействана с изображението, ако е щракнат бутонът "сподели".. Default: none.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined