Премини към основното съдържание

R Help

Направете така, че думите да изтеглят документацията на R в модален прозорец при щракване.

Опции

  • func | string: име на R функцията, за която да се отвори документацията. Ако не е подаден, съдържанието на тага RHelp се приема за равно на името на функцията. Default: ''.
  • library | string: име на пакета R, в който се намира функцията. Default: 'base'.
  • visible | boolean: контролира дали модалният прозорец за помощ да се отваря при стартиране.. Default: false.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined