Премини към основното съдържание

Typewriter

Компонент на ISLE, който ви позволява да създадете ефект на пишеща машина.

Опции

  • delay | number: първоначално забавяне преди стартиране на пишещата машина (в милисекунди). Default: none.
  • hold | number: ако текстът е масив от низове, функцията hold задава продължителността на показване на реда, преди да се премине към следващия елемент в масива.. Default: 2000.
  • interval | number: интервалът на пишещата машина (в милисекунди). Default: 100.
  • random | boolean: ако е зададена опция за случаен избор, натискането на клавишите ще се извършва с определена, "хуманна" случайност.. Default: false.
  • sound | boolean: ще се чуе и въведеното натискане на клавиш. Default: false.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • text | (string|array<string>): пълния текст, който ще се показва, или масив от текстове, които ще се показват последователно. Default: ''.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined