Премини към основното съдържание

Polaroid

Компонент, показващ изображение в стил полароид.

Опции

  • image | string: URL адреса на изображението, което ще се показва в полароидната рамка. Default: none.
  • draggable | boolean: контролира дали може да се плъзга полароидът по екрана.. Default: false.
  • showPin | boolean: контролира дали да се показва щифт. Default: false.
  • stain | boolean: контролира дали да се показва петно от кафе. Default: false.
  • width | number: ширина на полароида (в px). Default: 350.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • onClick | function: обработка на събитие, задействана при кликване върху изображението (получава id на Polaroid като параметър). Default: none.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined