Премини към основното съдържание

Sunburst Plot

Базирана на d3 диаграма Sunburst за показване на пътища.

Опции

  • categories | array (required): масив от имена на категории. Default: none.
  • data | object (required): обект за данни. Default: none.
  • width | number: ширина на графиката (в px). Default: 750.
  • height | number: височина на графиката (в px). Default: 600.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: обект с размери: w за ширина, h за височина, s за разстояние, t за ширина на върха/опашката. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined