Gå til hovedindhold

Sunburst Plot

Et d3-baseret sunburst-plot til visning af veje.

Indstillinger

  • categories | array (required): array af kategorinavne. Default: none.
  • data | object (required): dataobjekt. Default: none.
  • width | number: plotets bredde (i px). Default: 750.
  • height | number: plotets højde (i px). Default: 600.
  • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: objekt med dimensioner: for bredde, w for bredde, h for højde, s for afstand, t for bredde af spids/haler. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined