Премини към основното съдържание

Violin Plot

Сюжет за цигулка.

Опции

  • data | object (required): обект от масиви със стойности. Default: none.
  • variable | string (required): променлива за показване. Default: none.
  • group | (string|Factor): променлива за групиране. Default: none.
  • showBox | boolean: контролира дали да се показва бокс плот вътре. Default: false.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined