Pāriet uz galveno saturu

Sunburst Plot

Uz d3 balstīts saules staru gabals ceļu attēlošanai.

Iespējas

  • categories | array (required): kategoriju nosaukumu masīvs. Default: none.
  • data | object (required): datu objekts. Default: none.
  • width | number: laukuma platums (px). Default: 750.
  • height | number: laukuma augstums (px). Default: 600.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: objekts ar izmēriem: w - platums, h - augstums, s - atstarpe, t - gala/acs platums.. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined