Przejdź do głównej treści

Sunburst Plot

Oparta na d3 działka do wyświetlania ścieżek.

Opcje

  • categories | array (required): szereg nazw kategorii. Default: none.
  • data | object (required): obiekt danych. Default: none.
  • width | number: szerokość działki (w px). Default: 750.
  • height | number: wysokość działki (w px). Default: 600.
  • style | object: Style inline CSS. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: obiekt z wymiarami: w dla szerokości, h dla wysokości, s dla rozstawu, t dla szerokości czubka/ogonka. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined