Skip to main content

Sunburst Plot

d3-põhine sunburst-plot radade kuvamiseks.

Valikud

  • categories | array (required): kategooria nimede massiivi. Default: none.
  • data | object (required): andmeobjekt. Default: none.
  • width | number: joonise laius (px). Default: 750.
  • height | number: joonise kõrgus (px). Default: 600.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: objekt mõõtmetega: w laius, h kõrgus, s vahemaa, t tipu/saba laius.. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined