Siirry pääsisältöön

Sunburst Plot

d3-pohjainen sunburst-plotti polkujen näyttämiseen.

Vaihtoehdot

  • categories | array (required): joukko kategorioiden nimiä. Default: none.
  • data | object (required): tieto-objekti. Default: none.
  • width | number: kuvaajan leveys (px). Default: 750.
  • height | number: kuvaajan korkeus (px). Default: 600.
  • style | object: CSS-inline-tyylit. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: objekti, jolla on mitat: w leveys, h korkeus, s väli, t kärjen/hännän leveys.. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined