Ugrás a fő tartalomra

Sunburst Plot

Egy d3-alapú sunburst plot az útvonalak megjelenítésére.

Opciók

  • categories | array (required): kategórianevek tömbje. Default: none.
  • data | object (required): adatobjektum. Default: none.
  • width | number: a plot szélessége (px-ben). Default: 750.
  • height | number: a plot magassága (px-ben). Default: 600.
  • style | object: CSS inline stílusok. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: objektum méretekkel: w a szélesség, h a magasság, s a távolság, t a csúcs/fark szélessége.. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Példák

Élő szerkesztő
Eredmény
ReferenceError: Provider is not defined