Overslaan naar hoofdinhoud

Sunburst Plot

Een d3-gebaseerd zonneplot voor het weergeven van paden.

Opties

  • categories | array (required): reeks van categorienamen. Default: none.
  • data | object (required): data-object. Default: none.
  • width | number: breedte van het perceel (in px). Default: 750.
  • height | number: hoogte van het perceel (in px). Default: 600.
  • style | object: CSS inline stijlen. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: object met afmetingen: W' voor breedte, 'H' voor hoogte, 'S' voor afstand, 'T' voor breedte van tip/staart. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined