Treci la conținutul principal

Panel

Componenta cardului.

Opțiuni

 • className | string: Numele clasei CSS. Default: ''.
 • header | (string|node): titlul panoului. Default: none.
 • headerTag | string: utilizată pentru titlul panoului. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): foaia de subsol a panoului. Default: none.
 • minimizable | boolean: dacă panoul poate fi minimizat. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: controlează dacă panoul trebuie să fie minimizat în mod implicit (se aplică numai atunci când minimizable este setat la true). Default: false.
 • fullscreen | boolean: dacă panoul poate fi transformat în ecran complet (numai pentru instructori). Default: false.
 • hideTooltip | string: tooltip afișat deasupra butonului de ascundere. Default: none.
 • trapFocus | boolean: dacă trebuie să rețină atenția utilizatorului în panou. Default: false.
 • bodyStyle | object: Stiluri CSS inline pentru corp. Default: {}.
 • footerStyle | object: Stiluri CSS inline pentru subsol de pagină. Default: {}.
 • bodyClassName | string: Numele clasei CSS pentru corp. Default: ''.
 • footerClassName | string: Numele clasei CSS pentru footer. Default: ''.
 • style | object: Stiluri CSS inline pentru container. Default: {}.
 • onHide | function: callback invocat atunci când se face clic pe butonul de închidere. Default: none.

Exemple

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined