Přeskočit na hlavní obsah

Panel

Součást karty.

Možnosti

 • className | string: Název třídy CSS. Default: ''.
 • header | (string|node): záhlaví panelu. Default: none.
 • headerTag | string: tag použitý pro záhlaví panelu. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): zápatí panelu. Default: none.
 • minimizable | boolean: zda lze panel minimalizovat. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: určuje, zda má být panel ve výchozím nastavení minimalizován (platí pouze v případě, že je minimizable nastaveno na true).. Default: false.
 • fullscreen | boolean: zda lze panel zobrazit na celou obrazovku (pouze pro instruktory).. Default: false.
 • hideTooltip | string: nápověda zobrazená nad tlačítkem skrýt. Default: none.
 • trapFocus | boolean: zda má být na panelu zachyceno zaměření uživatele.. Default: false.
 • bodyStyle | object: Řádkové styly CSS pro tělo. Default: {}.
 • footerStyle | object: Řádkové styly CSS pro zápatí. Default: {}.
 • bodyClassName | string: Název třídy CSS pro tělo. Default: ''.
 • footerClassName | string: Název třídy CSS pro zápatí. Default: ''.
 • style | object: Řádkové styly CSS pro kontejner. Default: {}.
 • onHide | function: zpětné volání vyvolané po kliknutí na tlačítko zavřít.. Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined