Overslaan naar hoofdinhoud

Panel

Kaartcomponent.

Opties

 • className | string: CSS-klasse-naam. Default: ''.
 • header | (string|node): paneelkop. Default: none.
 • headerTag | string: tag gebruikt voor de paneelkop. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): paneelvoettekst. Default: none.
 • minimizable | boolean: of het paneel kan worden geminimaliseerd. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: bepaalt of het paneel standaard geminimaliseerd moet worden (alleen van toepassing als minimaliseerbaar is ingesteld op true). Default: false.
 • fullscreen | boolean: of het paneel op volledig scherm kan worden gemaakt (alleen voor instructeurs). Default: false.
 • hideTooltip | string: tooltip weergegeven over de verbergingsknop. Default: none.
 • trapFocus | boolean: of de focus van de gebruiker in het paneel moet worden gevangen. Default: false.
 • bodyStyle | object: CSS inline stijlen voor het lichaam. Default: {}.
 • footerStyle | object: CSS inline stijlen voor footer. Default: {}.
 • bodyClassName | string: CSS klasse naam voor lichaam. Default: ''.
 • footerClassName | string: CSS-klasse naam voor voettekst. Default: ''.
 • style | object: CSS inline-stijlen voor containers. Default: {}.
 • onHide | function: terugbellen wordt aangeroepen wanneer op de sluitknop wordt geklikt. Default: none.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined