Skip to main content

Panel

Kaardi komponent.

Valikud

 • className | string: CSS klassi nimi. Default: ''.
 • header | (string|node): paneeli pealkiri. Default: none.
 • headerTag | string: paneeli pealkirja jaoks kasutatav silt. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): paneeli alumine osa. Default: none.
 • minimizable | boolean: kas paneeli saab minimeerida. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: kontrollib, kas paneel peaks olema vaikimisi minimeeritud (rakendub ainult siis, kui minimizable on seatud true).. Default: false.
 • fullscreen | boolean: kas paneeli saab muuta täisekraaniliseks (ainult instruktoritele). Default: false.
 • hideTooltip | string: tööriistavihik, mis kuvatakse nupu peitmise kohal. Default: none.
 • trapFocus | boolean: kas kasutaja fookus jääb paneelil lõksu.. Default: false.
 • bodyStyle | object: CSS inline stiilid keha jaoks. Default: {}.
 • footerStyle | object: CSS inline stiilid jalusesse. Default: {}.
 • bodyClassName | string: CSS-klassi nimi keha jaoks. Default: ''.
 • footerClassName | string: CSS klassi nimi jaluslehe jaoks. Default: ''.
 • style | object: Konteineri CSS inline stiilid. Default: {}.
 • onHide | function: callback, mis kutsutakse esile, kui klõpsatakse sulgemisnupule. Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined