Gå til hovedindhold

Panel

Kortkomponent.

Indstillinger

 • className | string: CSS-klassens navn. Default: ''.
 • header | (string|node): panelets overskrift. Default: none.
 • headerTag | string: tag, der anvendes til panelets overskrift. Default: 'h3'.
 • footer | (string|node): panelfod. Default: none.
 • minimizable | boolean: om panelet kan minimeres. Default: false.
 • defaultMinimized | boolean: styrer, om panelet skal minimeres som standard (gælder kun, når minimizable er indstillet til true). Default: false.
 • fullscreen | boolean: om panelet kan gøres fuldt skærm (kun for instruktører). Default: false.
 • hideTooltip | string: tooltip, der vises over skjul-knappen. Default: none.
 • trapFocus | boolean: om brugerens fokus skal fanges i panelet. Default: false.
 • bodyStyle | object: CSS inline-stilarter for krop. Default: {}.
 • footerStyle | object: CSS inline-stilarter til sidefod. Default: {}.
 • bodyClassName | string: CSS-klassens navn for krop. Default: ''.
 • footerClassName | string: CSS-klassens navn for sidefod. Default: ''.
 • style | object: CSS inline-stilarter til container. Default: {}.
 • onHide | function: callback, der påkaldes, når der klikkes på lukkeknappen. Default: none.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined