Pāriet uz galveno saturu

Hypothesis Testing for Proportions

Mācību komponents par hipotēžu testiem attiecībā uz populācijas proporciju.

Iespējas

  • types | array<string>: testa(-u) tips(-i) (Viena izlase, Divas izlases), kas widgetam būtu jāatspoguļo.. Default: [ 'One-Sample', 'Two-Sample' ].
  • feedback | boolean: kontrolē, vai tiek rādītas atgriezeniskās saites pogas.. Default: false.
  • nullHypothesisAsValue | boolean: nulles hipotēzi vienmēr parāda kā vienu vērtību.. Default: false.
  • pValue | string: pielāgota p-vērtības etiķete (tai jābūt LaTeX vienādojuma virknei).. Default: none.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined