Przejdź do głównej treści

Polaroid

Element wyświetlający obraz w stylu polaroida.

Opcje

  • image | string: URL obrazu, który ma być wyświetlany w ramce polaroidowej. Default: none.
  • draggable | boolean: kontroluje, czy można przeciągnąć polaroid wokół ekranu. Default: false.
  • showPin | boolean: kontroluje czy pokazać pinezkę. Default: false.
  • stain | boolean: kontroluje, czy pokazać plamę po kawie. Default: false.
  • width | number: szerokość polaroida (w px). Default: 350.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
  • onClick | function: Event Handler wywoływany po kliknięciu na obrazek (otrzymuje id Polaroida jako parametr). Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined