Skip to main content

Polaroid

Komponent, mis kuvab pilti polaroidi stiilis.

Valikud

  • image | string: Polaroidi raamis kuvatava pildi URL aadress. Default: none.
  • draggable | boolean: kontrollib, kas polaroidi saab ekraanil ringi lohistada.. Default: false.
  • showPin | boolean: kontrollib, kas näidata näppu. Default: false.
  • stain | boolean: kontrollib, kas näidata kohviplekki. Default: false.
  • width | number: polaroidi laius (px). Default: 350.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.
  • onClick | function: sündmuse käsitseja, mis kutsutakse esile, kui pildile vajutatakse (saab parameetrina Polaroidi id-i). Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined