Gå til hovedindhold

Polaroid

En komponent, der viser et billede i stil med et polaroid.

Indstillinger

  • image | string: URL-adressen for det billede, der skal vises i polaroidrammen. Default: none.
  • draggable | boolean: styrer, om man kan trække polaroidet rundt på skærmen. Default: false.
  • showPin | boolean: kontrollerer, om der skal vises en pin. Default: false.
  • stain | boolean: kontrollerer, om der skal vises en kaffeplet. Default: false.
  • width | number: polaroidbredde (i px). Default: 350.
  • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
  • onClick | function: event handler, der påkaldes, når der klikkes på billedet (modtager polaroidens id som parameter). Default: none.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined