Přeskočit na hlavní obsah

Polaroid

Komponenta zobrazující obrázek ve stylu polaroidu.

Možnosti

  • image | string: adresa URL obrázku, který se má zobrazit v polaroidovém rámečku.. Default: none.
  • draggable | boolean: určuje, zda lze polaroid přetáhnout po obrazovce.. Default: false.
  • showPin | boolean: řídí, zda se má zobrazit kolík. Default: false.
  • stain | boolean: kontroluje, zda se má zobrazit skvrna od kávy.. Default: false.
  • width | number: šířka polaroidu (v px). Default: 350.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • onClick | function: obsluha události vyvolaná při kliknutí na obrázek (jako parametr obdrží id polaroidu). Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined