Przejdź do głównej treści

Violin Plot

Spisek skrzypcowy.

Opcje

  • data | object (required): przedmiot tablice wartości. Default: none.
  • variable | string (required): zmienna do wyświetlania. Default: none.
  • group | (string|Factor): zmienna grupowania. Default: none.
  • showBox | boolean: kontroluje, czy w środku ma być wyświetlany wykres skrzynkowy. Default: false.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined