Przejdź do głównej treści

NetworkPlot

Działka sieciowa oparta na d3.

Opcje

  • data | {nodes,links} (required): obiekt z nodes i linkami; nodes powinny być tablicą obiektów z właściwością id, linki tablicą obiektów z elementami posiadającymi źródło i cel id. Default: none.
  • width | number: szerokość działki (w px). Default: 900.
  • height | number: wysokość działki (w px). Default: 600.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined