Skip to main content

Violin Plot

Viiulilooming.

Valikud

  • data | object (required): väärtuste massiivi objekt. Default: none.
  • variable | string (required): muutuja kuvamiseks. Default: none.
  • group | (string|Factor): rühmitav muutuja. Default: none.
  • showBox | boolean: kontrollib, kas kuvada ruutdiagrammi sees. Default: false.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined