Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Violin Plot

Μια πλοκή βιολιού.

Επιλογές

  • data | object (required): αντικείμενο των πινάκων τιμών. Default: none.
  • variable | string (required): μεταβλητή για την εμφάνιση. Default: none.
  • group | (string|Factor): μεταβλητή ομαδοποίησης. Default: none.
  • showBox | boolean: ελέγχει αν θα εμφανιστεί ένα box plot μέσα στο. Default: false.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined