Overslaan naar hoofdinhoud

Typewriter

Een ISLE-component waarmee u een schrijfmachine-effect kunt creëren.

Opties

  • delay | number: aanvankelijke vertraging voor de start van de schrijfmachine (in milliseconden). Default: none.
  • hold | number: Als tekst een array van strings is, houdt u de opgegeven duur aan voordat de volledige tekst naar het volgende item in de array gaat. Default: 2000.
  • interval | number: het interval van de typemachine (in milliseconden). Default: 100.
  • random | boolean: als random is ingesteld, zullen de toetsaanslagen worden uitgevoerd met een bepaalde, "humane" willekeurigheid. Default: false.
  • sound | boolean: de getypte toetsaanslag zal ook worden gehoord. Default: false.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
  • text | (string|array<string>): de volledige tekst die moet worden weergegeven. Default: ''.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined